Enerpion

Ortadoğu, BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ve Afrika’da yeni üretim tesisi, var olan tesislerin rehabilitasyonu ve enerji iletim projeleri ile ilgilenmektedir.

Anahtar Teslim Projeler için EPC Hizmetleri

Ana yüklenici olarak ya da Orijinal Ekipman Üreticileri liderliğindeki konsorsiyum içerisinde müşterilere; tüm elektrik üretim ve iletim projelerini, anahtar teslimi projeleri başarılı bir şekilde teslim etmek için gerekli olan tüm Mühendislik, Satın Alma ve Yapım (EPC) hizmetlerini sunmayı taahhüt etmekteyiz.

Petrol ve Gaz tesisleri ve Rafineri tesisleri için müşterilerimize Anahtar teslimi çözüm ortağı olarak hizmetler de sağlamaktayız.

ENERJİ PROJELERİ

Elektrik üretim tesisleri

 • Basit ve kombine çevrim enerji santralleri,
 • Termik santraller
 • Kombine ısı ve güç santralleri
 • Güneş enerjisi, rüzgâr ve jeotermal enerji santralleri
 • Atıktan enerji üreten santraller

Yüksek gerilim Trafo Merkezleri ve iletim hatları

SU ve ÇEVRE PROJELERİ

 • Su üretim ve iletim tesisleri
 • Atıksu Arıtma Tesisleri
 • Atık bertaraf tesisleri
 • Baca gazı arıtma tesisleri

Mühendislik hizmetlerinin kapsamı; tesisin kavramsal olarak planlanmasından tesisin tüm yönlerinin tam ve detaylı olarak tasarlanmasına kadar olan tüm hizmetleri içermektedir

 • Enerji Santrali Projelerinin, Teklif Verme Aşamasında kurum içi kavramsal Tasarım;
 • Saygın Uluslararası Mühendislik Firmaları aracılığıyla Temel ve Detay Mühendislik hizmetleri
 • İşveren, Mühendislik Firmaları, Tedarikçiler ve Altyükleniciler arasında Arayüz Yönetim hizmeti:
 • Proje mühendisliği gerekliliklerine uygunluk için Ekipman Özelliklerinin ve Tasarımın gözden geçirilmesi

Tedarik kapsamı; enerji endüstrisindeki karmaşık projelerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm ekipmanların, yığın malzemelerin ve hizmetlerin tedarik edilmesinin ve tesliminin hızlandırılması ile ilgili tüm detayları içerir:

 • Kalifiye tedarikçiler aracılığıyla dünya çapında satın alma hizmeti;
 • Dahili ve kiralık kaynaklar aracılığıyla satıcıları izlemeye imkan veren Hızlandırma ve Denetim Hizmeti;
 • Şantiyelerde, malzemelere zamanında erişim sağlayabilmek amacıyla ihtiyaç duyulan tüm lojistik hizmetleri.

İnşaa Etme Hizmeti; şantiye montaj işleri ile tesisin garanti süresinin tamamlanmasına kadar uzanan test ve devreye alma faaliyetlerinin tamamını kapsar:

 • Kurum İçi İnşaat Yönetim Ekibi;
 • Kalifiye altyükleniciler aracılığıyla sağlanan Yapım işleri;

Orijinal Ekipman Üreticisi’nin ve Teknik Danışma Hizmetlerinin desteği ile sistemi tümüyle Devreye Alma.