Enerpion

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU

Enerpion; sahip olduğu vizyon, misyon ve değerler çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliğine en üst kademeden en alt kademeye kadar mutlak önem vermektedir.

Enerpion, bünyesinde yetkin ekiplere yer vermekte ve projelerine proaktif olarak yaklaşmaktadır. Enerpion, ISG yapılanmasını üst yönetimi ile yakın çalışabileceği organizasyonel bağa kavuşturmuştur. Tüm ISG süreçleri, üst yönetiminde katılımı ile ISG planına dökülmüş ve kabul edilerek uygulanması sağlanmıştır. Ayrıca yönetimin kararlılığı bir kez daha misyonumuzda da açıkça ilan edilmiştir.

ISG PLANLAMASI

Enerpion, genel hatlarını ve detaylarını tüm paydaşalarının kabulü ile oluşturduğu ISG Planını uygulamaya almıştır. Enerpion İSG Planında; firmanın üstleneceği tüm projelerde, İSG anlamında takip edeceği tüm adımlar açıklığa kavuşturulmuştur. Bu plan dahilinde firmanın üstleneceği herhangi bir proje kapsamında takip edeceği planlar açıklığa kavuşturulmuştur. Bu planlar;

 • ISG Planı
 • Acil Müdahale Planı
 • Risk Değerlendirmeleri
 • Roller ve Sorumluluklar
 • ISG Haberleşme Prosedürü
 • ISG İşleyiş Prosedürleri

Enerpion proaktif olarak üstlendiği her bir proje özelinde projenin şartları, gereksinimleri, ihtiyaçları ve özellikleri uyarınca üstte sıralanan plan ve prosedürleri revize ederek proje gereksinimlerine göre uygun hale getirir.

ISG UYGULAMA ve OPERASYON

Enerpion; her bir proje için özel olarak uyarladığı plan, prosedür ve işleyişlerin ihtiyaca göre uygulabilirliliğini sağlamak adına proje özelinde ayrıca takip sistematiğini oluşturmuştur.

Çalışma Sistemi İzni

Enerpion; iş yerinde yapılacak herhangi bir çalışmanın tüm disiplinlerce anlaşılabilmesi, haberdar edilmesi ve varsa muhtemel risklerin önceden bertaraf edilebilmesi adına iş izni sistematiğini her şantiyesinde taviz vermeden uygulamaktadır.

Özellikli İş Tehlike Analizi

Enerpion; her bir potansiyel tehlikeli iş özelinde, risk analizleri yapılmış olmasına rağmen o işe özgün iş tehlike analizini ayrıca oluşturur.

Eğitim Programları

Enerpion, her kazanın önlenebilir olduğu felsefesi hareket ederek, sürekli eğitimin şantiyelerimizde   vazgeçilmez   bir   kural   olduğunu    kabul    etmektedir.    Bu    nedenle her çalışanımızın projeye başladığı ilk günden itibaren proje boyunca  etkin  bir  eğitim  alması, ISG performansımız açısından olmazsa olmaz bir olgudur. Enerpion, eğitim seferberliğini sadece kendi projelerinin ISG performansı açısından uygulamamakta ayrıca çalışanlarının kariyerleri boyunca faydalanacakları bir iş güvenliği kültürü olarak benimsemeleri  açısından önemli görmektedir.

ISG İletişimi (Toplantılar, Bildirimler, Uyarılar)

İletişim, İSG Yönetim Sistemimizin önemli bir bileşenidir. Projelerimizde çalışan her disiplinden, her seviyeden çalışanımızın iletişim kültürünün geliştirilmesi muhtemel riskleri en aza indireceği açık bir gerçektir

ISG KONTROL ve İZLEME

Projelerimizin İSG performansları, uluslararası kabul görmüş parametreler üzerinden takip edilmektedir. Projelerimiz, Merkez ISG Departmanı ve denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmekte ve denetim sonuçları proje ve merkez yönetimimiz tarafından düzenli olarak değerlendirilmektedir.

 • İşyeri Denetleme ve Raporlama (Günlük, Haftalık, Aylık)
 • İç Denetimler
 • Tüm Sisteminin Yasal Uygunluk Kontrolü (Rapor)
 • Performans Ölçümü
 • Raporlama

  ÖLÇME, ANALİZ ve İYİLEŞTİRME

  Her türlü iç ve dış denetimler, proje verileri ve eğitim kayıtları sonucunda oluşturulan raporlar detaylıca analiz edilmektedir. Analizler sonucunda ortaya çıkan herhangi bir aksaklığın tekrar etmesini önlemek, İSG Yönetim Sistemimizin önemli bir parçasıdır. Bu amaçla, tüm kaza ve olaylar kök sebeplerinin belirlenebilmesi için detaylı olarak araştırılmaktadır. Araştırma sonucunda ortaya çıkan “Düzeltici ve önleyici faaliyetler” gerekli önlemlerin alınabilmesi  için tüm çalışanlarla paylaşılmaktadır. Düzeltici önleyici faaliyetler yönetim kurulu faaliyet raporunun da bir bölümünü oluşturmakla birlikte olup, üst yönetimin konuya dâhil olmasını da sağlanmaktadır.

  • Uymama ve Anomalilerinin Analizi
  • Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler
  • ​Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları