Enerpion

VİZYONUMUZ

Hizmet verdiğimiz alanlarda Türkiye’nin ilk üç şirketinden biri olmaktır.

MİSYONUMUZ

Değişken koşullar altında hızlı hareket edebilen, yüksek kalite ve güvenlik standartlarını ön planda tutarak, topluma ve çevreye duyarlı bir şekilde müşterilerinin beklentilerini zamanında, eksiksiz şekilde karşılayan ve müşterilerinden tedarikçilerine, çalışanlarından yüklenicilerine kadar tüm paydaşları için değer yaratan bir şirket olmaktır.

DEĞERLERİMİZ

İnsan

Aldığımız kararlarda çalışanlarımızla beraber, şeffaflık ve karşılıklı güven esasına göre uyumlu iş birliği içerisinde karar vererek, tüm çalışanlarımıza saygı gösterir ve gelişimlerini destekleriz. Hedefimiz, faaliyet gösterdiğimiz sektörde tercih edilen işveren olmaktır.

Etik

Faaliyetlerimizi adalet, dürüstlük ve eşitlik ilkelerine uygun bir şekilde sürdürmeyi taahhüt ederiz. Çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar ve tüm paydaşlarımız ile olan ilişkilerimizde yasal düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere ve evrensel kurallara tam uyum göstermeyi hedefleriz.

Yaratıcılık

Tutkumuz, her gün daha iyiye ve daha mükemmele gitmek için katılımcı bir anlayışla yaptığımız işlere sürekli yaratıcı, değişime ve gelişime açık çözümler bulmak ve ekip çalışması ile süreçleri sadeleştirerek daha hızlı ve kapsamlı çözümler sunmaktır.

Sürdürülebilirlik

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda yüksek kalite standartlarını gözetir, çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine duyarlı hareket eden başarılı ve yetkin ekibimizle, sürdürülebilir büyümeyi hedefleriz.